top of page

Praktische kwaliteitsaanpak voor onderwijs, begeleiding en studentondersteuning

Welkom op de website van het boek Succesvol opleiden in het MBO, een praktische handreiking voor onderwijs, begeleiding en studentondersteuning.


Een boek waarin je met een inclusieve en handelingsgerichte visie het samenwerken tussen onderwijs, begeleiding en ondersteuning kunt versterken. Drie kaders staan centraal: handelingsgericht werken, het drielagenmodel en kernaspecten van goed onderwijs.

Vanuit deze kaders krijg je handvatten voor het aanmeldproces, het onderwijs en de begeleiding in de klas en de student ondersteuning. We bieden concrete uitwerkingen en aandachtspunten voor het opleiden, begeleiden en ondersteunen van studenten.

Voorkant boek Succesvol opleiden in het MBO

AGENDA

Workshop:
Pedagogische bril - Tirza Bosma & Laura Peelen

17 april 2023
 

Boekpresentatie
Tirza Bosma & Tanja van Beukering

 21 juni 2023
 

Lezing: succesvol opleiden-
Hoe krijg ik mijn studenten betrokken?     Tirza Bosma

8 april 2024
 

Workshop:
Drielagenmodel in de klas - Tirza Bosma & Liza Poppens
 

25 mei 2022
 

Platformdag Passend Onderwijs  MBO

Platformdag Passend Onderwijs  MBO

 MBO Rijnland
Gouda

Platformdag Passend Onderwijs  MBO

Wie zijn wij

Foto Tirza Bosma

Tirza Bosma

Tirza is geïnteresseerd in hoe studenten en kinderen leren en ontwikkelen én hoe je het onderwijs zo kan organiseren en afstemmen op studenten en leerlingen, zodat je hun ontwikkeling stimuleert.
Ze heeft ontwikkelingspsychologie in Leiden gestudeerd; ‘special education’ bij Syracuse NY en is daarna in 2011 gepromoveerd op onderzoek over advisering aan leerkrachten vanuit dynamische testresultaten. Hoe sluit je aan op de instructiebehoeften van leerlingen in de klas?

Tirza heeft veel praktische ervaring in onderwijsadvies en docent: als onderwijsadviseur bij onderwijsbegeleidingsdiensten, schoolpsycholoog in praktijk Aiolos www.aiolos.nl en opleider bij de Lerarenacademie en de opleiding Pedagogiek van de VU.  Haar expertises liggen op Passend Onderwijs, Lesson Study, Positive Behaviour Support en gedifferentieerd lesgeven en handelingsgericht werken.
Als GZ-psycholoog en supervisor NIP & SKJ is Tirza ook actief in postacademisch onderwijs, RinoGroep, PAO en King nascholing.

Vragen of interesse in op maat traject, workshop of training: Contact.

Foto Tanja van Beukering

Tanja van Beukering
De Onderwijsadviseurs

Is pedagoog en onderwijskundige en heeft ervaring in het PO, (V)SO, VO en MBO op het terrein van advisering, coaching en professionalisering.

Samen met Noëlle Pameijer is zij grondlegger van handelingsgericht werken en handelingsgerichte diagnostiek. Tanja is werkzaam bij Van der Wolf-Van Beukering, onderwijsadviseurs.

Suggesties

We zijn heel benieuwd in hoeverre het boek aansluit bij wensen en behoeften van onderwijs- en ondersteuningsprofessionals, managers en opleiders. Feedback is van harte welkom, vooral als deze leidt tot verbetersuggesties. Ook zijn wij geïnteresseerd in voorbeelden, casuïstiek, ‘good practice’ en resultaten van praktijkgericht onderzoek. We zullen deze via onze website delen onder [Good Practice]

bottom of page