top of page

Downloads

Overzicht downloads bij Succesvol Opleiden in het MBO

De downloads bij de verschillende hoofdstukken van het boek kun je hier downloaden.

Je moet je wel aanmelden via je e-mail, facebook of google.
Zie Algemene voorwaarden voordat je je gaat aanmelden.

Downloads bij hoofdstuk 1

1.1 HGW-scan uitgangspunten

1.2 Scan HOOP en drielagenmodel

1.3 Feedback geven

1.4 Scan versterken motivatie en betrokkenheid

1.5 Professional in de spiegel 

1.6 Lesson Study

Downloads bij hoofdstuk 2

2.1 Juridische positie van student, ouders en opleiding

Downloads bij hoofdstuk 3

3.1 Leidraad intakegesprek

3.2 Scan kwaliteit aanmeldproces

Downloads bij hoofdstuk 4

4.1 Leidraad Begeleidingsgesprek

4.2 Type observatie per observatievraag

4.3 Ordening groep aan de hand van het drielagenmodel

4.4 Visualisatie drie cirkels
4.5 Leidraad Plusgesprek

Downloads bij hoofdstuk 5

5.1 Handelingsgerichte diagnostiek

5.2 Scan handelingsgerichte uitgangspunten in de ondersteuning

5.3 Leidraad stappen voortgangs- en evaluatiebespreking

5.4 Leidraad gespreksleider bij de bespreking

5.5 Scan kwaliteit van de ondersteuning

bottom of page